Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kterým se ve vteřině změnil život

 

Pomáháme klientům
v případech akutní finanční nouze

Jsme tu pro všechny, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Jsme proto připraveni oddlužit klienty, kteří nemají žádnou možnost vypořádat se s finančními závazky vůči společnostem sdruženým ve Skupině MONETA

Pokud jste klient skupiny MONETA, dostali jste se do finančních problémů v důsledku závažných životních okolností a nemůžete uhradit své dluhy, obraťte se na nás

Kdo může požádat o pomoc?

Požádat může klient s finančním závazkem u kterékoliv ze společností Skupiny MONETA (MONETA Money Bank, MONETA Leasing, MONETA Auto a MONETA Stavební Spořitelna).

Požádat může také zákonný zástupce, poručník, opatrovník takového klienta, nebo jeho právní zástupce.

Komu nadace pomáhá

Nezletilé děti, na které v rámci dědického řízení po zemřelých rodičích přechází i závazky v podobě půjčky, hypotéky nebo komerčního úvěru

Oběti trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou, v jejímž důsledku přišly o zaměstnání a nejsou schopny dostát svým finančním závazkům

Lidé s prokazatelně omezenou schopností dohlédnout způsoby právního jednání

Opatrovníci nebo zmocněnci klienta, jehož zdravotní stav není způsobilý k jakékoliv formě samostatného života

Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a nezakládají nárok na kladné posouzení žádostí.
Žádosti jsou posuzovány správní radou jednotlivě případ od případu.

Každý případ posuzujeme jednotlivě, nezávisle, pečlivě a především osobně

Jak mám postupovat

Popište nám svoji situaci

Uveďte své kontaktní údaje a popište situaci, ve které jste se ocitli. Odešlete formulář a nezapomeňte nám také zaslat poštou Vaši plnou moc, kterou nám umožníte Vás vůči bance zastupovat, a případně také další podklady, které chcete k žádosti přiložit. V případě, že se Vás to týká, přiložte doklad potvrzující autenticitu Vašeho zákonného či právního zastupování klienta.

Spojíme se s Vámi pro doplňující informace

Zkontrolujeme úplnost Vaší žádosti. Pokud bude potřeba doplnit dotačné údaje nebo dokumenty, ozveme se Vám. Formulář zpracujeme a předložíme správní radě.

Nezávislá správní rada Vaši situaci posoudí

Nezávislá správní rada Vaši žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda Vám s Vaší situací pomůže. Více se o nezávislé správní radě dozvíte zde.

Certifikát o odpuštění dluhu

V případě kladného vyřízení bude Váš dluh splacen Nadací MONETA Clementia a jako potvrzení od nadace obdržíte Certifikát o odpuštění dluhu.

 

  • Posláním žádosti beru na vědomí, že v případě jejího kladného vyřízení může Nadace MONETA Clementia můj případ později zveřejnit
  • Pravidelně budeme zveřejňovat data a informace o tom, kolik jsme přijali žádostí a kolika z nich jsme vyhověli