Srdce pro dobročinnost
a pomoc potřebným

Naše vize

Nadace MONETA Clementia srovnává rozdíly ve společnosti, aby přispěla sociální spravedlnosti.

Naše mise

  • Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kteří se ne vlastní vinou musejí vyrovnávat s nerovnými životními podmínkami: ať již vlivem zdravotního handicapu, problematického rodinného prostředí, tragické události nebo jinou neočekávanou tíživou situací. Naším cílem je přispět k vyšší míře udržitelného života ať již v sociálním, tak environmentálním aspektu.
  • Uvědomujeme si nedostatečnou pozornost státu na určité problémy ve společnosti, na druhou stranu není naším cílem tyto problémy stoprocentně saturovat. Chceme ale přispět k alespoň částečnému zmírnění jejich dopadů.
  • Naši podporu proto směřujeme k těm, kteří si ji zaslouží nejvíce: zranitelné děti, znevýhodnění dospělí, senioři ale také klienti Skupiny MONETA, kteří se ne vlastní vinou ocitli v situaci, kdy již nejsou schopni dostát svým finančním závazkům vůči Skupině MONETA. Jsme připraveni podpořit i zaměstnance Skupiny MONETA, jenž se ocitnou v tíživé životní situaci. Pomáháme i obnově životního prostředí, neboť zastáváme názor, že udržitelnost je základním stavebním kamenem naší budoucnosti. Proto pomáháme jak jednotlivcům, kteří se ve složité situaci ocitli, tak organizacím, jež se ve všech výše uvedených oblastech angažují.
  • Stavíme na základních filozofických hodnotách společnosti s ohledem na rovné podmínky a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženství.