Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kterým se ve vteřině změnil život

 

Pomáháme klientům
v případech akutní finanční nouze

Jsme tu pro všechny, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Jsme proto připraveni odpustit dluhy klientům, kteří se nemohou vypořádat s finančními závazky vůči Skupině MONETA

Obraťte se na Nadaci MONETA Clementia, pokud nemůžete splácet své dluhy v důsledku závažných životních okolností

Kdo může požádat o pomoc?

Požádat může klient s finančním závazkem u kterékoliv ze společností Skupiny MONETA (MONETA Money Bank, MONETA Leasing, MONETA Auto a MONETA Stavební Spořitelna).

Požádat může také zákonný zástupce, poručník, opatrovník takového klienta, nebo jeho právní zástupce.

Komu nadace pomáhá

Oběti živelních katastrof a pozůstalí nejsou schopni splácet své finanční závazky vůči společnostem skupiny MONETA

Na nezletilé dítě v rámci dědického řízení přechází i závazky po zesnulých rodičích v podobě půjčky, hypotéky nebo komerčního úvěru

Oběť trestného činu nebo nezaviněné dopravní nehody s trvalou zdravotní újmou přijde o příjem a není schopna dostát svým finančním závazkům

Klient není v důsledku svého zdravotního stavu schopen jakékoliv formy samostatného života nebo není schopen dohlédnout důsledky svého jednání

Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a nezakládají nárok na kladné posouzení žádostí.
Žádosti jsou posuzovány správní radou jednotlivě případ od případu.

Jak mám postupovat

Popište nám svoji situaci

Uveďte své kontaktní údaje a popište situaci, ve které jste se ocitli. Odešlete formulář a nezapomeňte nám také zaslat poštou Vaši plnou moc, kterou nám umožníte Vás vůči bance zastupovat, a případně také další podklady, které chcete k žádosti přiložit. V případě, že se Vás to týká, přiložte doklad potvrzující autenticitu Vašeho zákonného či právního zastupování klienta.

Spojíme se s Vámi pro doplňující informace

Zkontrolujeme úplnost Vaší žádosti. Pokud bude potřeba doplnit dotačné údaje nebo dokumenty, ozveme se Vám. Formulář zpracujeme a předložíme správní radě.

Nezávislá správní rada Vaši situaci posoudí

Nezávislá správní rada Vaši žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda Vám s Vaší situací pomůže. Více se o nezávislé správní radě dozvíte zde.

Certifikát o odpuštění dluhu

V případě kladného vyřízení bude Váš dluh splacen Nadací MONETA Clementia a jako potvrzení od nadace obdržíte Certifikát o odpuštění dluhu.

 

  • Posláním žádosti beru na vědomí, že v případě jejího kladného vyřízení může Nadace MONETA Clementia můj případ později zveřejnit
  • Pravidelně budeme zveřejňovat data a informace o tom, kolik jsme přijali žádostí a kolika z nich jsme vyhověli