Srdce pro dobročinnost
a pomoc potřebným

O nadaci

Cílem Nadace MONETA Clementia je pomoci klientům, kteří se dostali do finančních potíží kvůli těžkým životním okolnostem a nemohou splácet své dluhy vzniklé z úvěrů nebo jiných vztahů s MONETA Money Bank nebo právnickými osobami tvořícími koncern MONETA.

V roce 2022 jsme začali podporovat také děti z dětských domovů, které studují nebo se chystají studovat na odborných učilištích, gymnáziích, středních nebo vysokých školách. Těmto dětem poskytujeme finanční a materiální pomoc pro studium a osobní rozvoj. Například příspěvky na jazykové či odborné kurzy, autoškolu atd.