Srdce pro dobročinnost
a pomoc potřebným

O nadaci

Cílem Nadace MONETA Clementia je pomoci klientům, kteří se dostali do finančních potíží kvůli těžkým životním okolnostem a nemohou splácet své dluhy vzniklé z úvěrů nebo jiných vztahů s MONETA Money Bank nebo právnickými osobami tvořícími koncern MONETA.

V roce 2022 jsme začali podporovat také děti z dětských domovů, které studují nebo se chystají studovat na odborných učilištích, gymnáziích, středních nebo vysokých školách. Těmto dětem poskytujeme finanční a materiální pomoc pro studium a osobní rozvoj. Například příspěvky na jazykové či odborné kurzy, autoškolu atd.

Dva roky od svého založení se Nadace MONETA Clementia rozrostla o grantový program, který má svou sedmiletou historii v MONETA Money Bank. Jeho smyslem je podpora neziskových organizací zaměřených jak na pomoc znevýhodněným dětem, dospělým a seniorům, tak i na ochranu životního prostředí.

Jsme připravení pomoci také zaměstnancům Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Nadace přispívá v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků nebo v jiných náročných situacích, které v rodinách zaměstnanců nenadále vyvstaly.