Nadace MONETA Clementia

Srdce pro dobročinnost
a pomoc potřebným

Nadace MONETA Clementia srovnává rozdíly ve společnosti,
aby přispěla k sociální spravedlnosti.

Pomáháme klientům v akutní finanční nouzi

Jsme tu pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít.

Podporujeme znevýhodněné děti

Pomáháme dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, které by jinak o svou šanci třeba přišly.

Přispíváme dobročinným organizacím

Podporujeme organizace zaměřené na znevýhodněné děti a dospělé, seniory i životní prostředí.

Pomáháme zaměstanancům

Jsme připravení pomoci našim zaměstnancům, kteří se ocitnou ve složité životní situaci.

Nadace již pomohla částkou:

43 248 436 Kč
Celková částka, kterou správní rada nadace vynaložila k 18. 6. 2024.

Naše mise

Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kteří se ne vlastní vinou musejí vyrovnávat s nerovnými životními podmínkami: ať již kvůli zdravotnímu handicapu, problematickému rodinnému prostředí, tragické události nebo jinou neočekávanou tíživou situací. Naším cílem je přispět k vyšší míře udržitelného života ať již v sociálním, tak environmentálním aspektu.
Uvědomujeme si, že stát ne zcela dostatečně reflektuje určité problémy ve společnosti. Naším cílem není tyto potíže stoprocentně vyřešit, chceme ale přispět k alespoň částečnému zmírnění jejich dopadů.
Proto směřujeme naši podporu k těm, kteří si ji zaslouží nejvíce: zranitelné děti, znevýhodnění dospělí a senioři. Ale také naši klienti, kteří se ne vlastní vinou ocitli v situaci, kdy již nejsou schopni svým finančním závazkům vůči Skupině MONETA dostát. Jsme připraveni podpořit i zaměstnance Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Pomáháme i obnově životního prostředí, protože si myslíme, že udržitelnost je základním stavebním kamenem naší budoucnosti. Pomáháme tak jednotlivcům, kteří se ve složité situaci ocitli, i organizacím, které se ve všech výše uvedených oblastech angažují.
Stavíme na základních filozofických hodnotách společnosti s ohledem na rovné podmínky a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženství.