Jsme tu pro naše zaměstnance

 

Pomoc zaměstnancům Skupiny MONETA

Nadace MONETA Clementia je připravena pomoci zaměstnancům Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Nadace přispívá v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků (manželka, manžel, děti, rodiče) nebo v jiných náročných situacích, které v rodinách zaměstnanců nenadále vyvstaly. Kromě jednorázové podpory v náročné životní situaci Nadace pomáhá s koordinací případné zaměstnanecké sbírky pro kolegy v nelehké životní situaci

Jak požádat o příspěvek ze sociálního fondu
Nadace MONETA Clementia

Pro zaměstnance MONETA Money Bank

Nadační příspěvek může získat zaměstnanec Skupiny MONETA v platném pracovním poměru.

Podání žádosti

Žádost podává zaměstnanec prostřednictvím svého HR business partnera nebo liniového manažera.

Celou situaci posoudí Sociální komise Nadace

O přidělení finanční podpory ze sociálního fondu rozhoduje Sociální komise Nadace.

 

Detailní parametry žádosti konzultujte v kanceláři Nadace