Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kterým se ve vteřině změnil život

 

Pomáháme klientům
v tíživé finanční situaci

Jsme tu pro ty, kteří se dostali do vážných finančních potíží, kterým nešlo předejít. Jsme proto připraveni odpustit dluhy klientům, kteří se nemohou vypořádat s finančními závazky vůči Skupině MONETA

Obraťte se na Nadaci MONETA Clementia, pokud nemůžete splácet své dluhy v důsledku závažných životních okolností

Kdo může požádat o pomoc?

Požádat může klient s finančním závazkem u kterékoliv ze společností Skupiny MONETA (MONETA Money Bank, MONETA Leasing, MONETA Auto a MONETA Stavební Spořitelna).

Požádat může také zákonný zástupce, poručník, opatrovník klienta, nebo jeho právní zástupce.

Odpouštíme dluhy klientům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci

a v důsledku toho nejsou schopni dostát svým finančním závazkům

Obětem živelních katastrof neschopných splácet své finanční závazky

Obětem trestného činu nebo nezaviněné nehody s trvalou zdravotní újmou

Klientům, kteří těžce onemocněli a nemohou dostát svým finančním závazkům

Klientům, kteří nejsou schopni v důsledku závažného onemocnění dostát svým finančním závazkům

Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a nezakládají nárok na kladné posouzení žádostí.
Žádosti jsou posuzovány správní radou vždy jednotlivě.

Příběhy klientů, kterým nadace pomohla

Příběh paní Anny

Paní Anna má s přítelem dvě nezletilé děti – desetiletého Jaroslava a šestiletou Emmu. Donedávna žili všichni společně velmi spokojený život. Z celoživotních úspor a postupně sjednávaných půjček budovali pro rodinu domek.

Do osudu rodiny však nezvratně zasáhlo náhlé srdeční selhání přítele paní Anny, kterému bohužel v nedožitých 40 letech podlehl. Bez živitele rodiny nebyla paní Anna náhle schopna dostát svých závazků a platit půjčky na bydlení, které by po příteli zdědily jejich společné děti.

Paní Anna se obrátila s žádostí o pomoc na Nadaci MONETA Clementia a díky tomu tak nebude muset s dětmi opustit domov, který je pro ně vším, a který společně se zesnulým přítelem budovali.

Příběh pana Radka

Pan Radek má malé dítě ve střídavé péči a bydlí v oblasti, která byla zasažena tornádem. Bohužel tornádo velmi vážně poničilo horní parto jeho domu, zdemolovalo dětský pokoj, ložnici, šatnu, vybavení a pan Radek přišel vlastně o všechny osobní věci z horního patra domu.

U MONETA má pan Radek úvěr, který správní rada Nadace MONETA Clementia odsouhlasila k odpuštění.

 

Příběh pana Miloše

Pan Miloš se narodil v roce 1983 a pracuje jako lesní dělník. Jeho manželka je na mateřské dovolené a společně vychovávají tříletého syna a roční holčičku.

U syna pana Miloše byl bohužel nedávno diagnostikován atypický autismus a byla mu doporučena speciální školka. Rodiče se s touto diagnózou těžko smiřují a s ohledem na potřebu celodenní péče o syna není vůbec jasné, jestli se manželka vrátí do práce.

Pan Miloš má u skupiny MONETA celkem 3 úvěry. Nadace mu pomohla s jedním z nich, který byl určen na nákup vozidla. Tak mohou vozit syna bez problémů na všechna potřebná vyšetření.

Příběh paní Věry

Paní Věra sama bojuje s rakovinou, bohužel už do tak těžké životní situace zasáhlo nekompromisně ničivé tornádo, které kompletně zničilo horní patro jejího domu. Dolní patro bylo zcela zasypáno sutinami.

Nadace jednomyslně rozhodla, že jí bude její úvěr u MONETA Money Bank odpuštěn, aby v této nelehké situaci paní Věře alespoň částečně ulehčila.

Příběh paní Markéty

Paní Markéta žila nádherný a spokojený život se svým manželem a dvěma nezletilými dětmi. Aby dětem mohli poskytnout dostatek prostoru pro jejich řádění, vzali si společně s manželem hypotéku na výstavbu nového domku. Manžel paní Markéty Lukáš poctivě pracoval a jako pendler jezdil do zahraničí, aby zabezpečil rodinu a řádně splácel hypotéku.

V červnu tohoto roku se rodině ve vteřině obrátil život naruby. Lukáš během práce v Německu spadl ze střechy z výšky 7 metrů a byl ve vážném zdravotním stavu okamžitě transportován vrtulníkem do nemocnice.

Když paní Markéta žádala o pomoc nadaci, měli všichni ještě naději, že se vše obrátí k lepšímu a manžel se postupně vrátí zpět do života. Paní Markétě nadace poskytla prostor, aby zařídila převoz manžela do České republiky a vše potřebné. Bohužel po několika týdnech do nadace přišel velice smutný dopis, ve kterém paní Markéta oznámila, že Lukáš v září svým zraněním podlehl. Rodina tak zůstala bez otce, ale i bez možnosti splácet hypotéku na téměř dokončený dům. Paní Markéta zůstala s dětmi sama a pouze s příjmem z podpory v nezaměstnanosti. Správní rada jednomyslně odhlasovala pomoc a hypotéka bude rodině prominuta.

Klientům v akutní finanční nouzi jsme již pomohli částkou:

31 007 834 Kč

Celková částka, kterou správní rada nadace k 22. 4. 2024 vynaložila na odpuštění dluhů a finanční podporu klientů Skupiny MONETA

Jak mám postupovat

Popište situaci

Uveďte kontaktní údaje a popište situaci, ve které jste se ocitli Vy nebo člověk, jehož zastupujete. Odešlete formulář a nezapomeňte nám také zaslat poštou Vaši plnou moc s úředně ověřeným podpisem, kterou nám umožníte Vás vůči bance zastupovat, a případně také další podklady, které chcete k žádosti přiložit. V případě, že se Vás to týká, přiložte doklad potvrzující autenticitu Vašeho zákonného či právního zastupování klienta.

Spojíme se s Vámi, když to bude potřeba

Zkontrolujeme úplnost Vaší žádosti. Pokud bude potřeba doplnit dodatečné údaje nebo dokumenty, ozveme se Vám. Žádost poté zpracujeme a předložíme správní radě Nadace MONETA Clementia.

Hlasování správní rady

Vaši žádost posoudí nezávislá správní rada.

Více o nezávislé správní radě.

Certifikát o odpuštění dluhu

KDyž správní rada Vaši žádosti vyhoví, Nadace MONETA Clementia Váš dluh vůči skupině MONETA převezme a následně odpustí. Jako potvrzení od nadace obdržíte Certifikát o odpuštění dluhu.

 

  • Posláním žádosti berete na vědomí, že v případě jejího kladného vyřízení může nadace MONETA Clementia Váš případ později zveřejnit
  • Pravidelně budeme zveřejňovat data a informace o tom, kolik jsme přijali žádostí a kolika z nich jsme vyhověli
  • V případě, že zastupujete klienta skupiny MONETA a podáváte žádost za něj, využijte formulář Zastupuji klienta výše a vyplňte prosím jeho jméno a rodné číslo, své kontaktní údaje a bližší informace k zastoupení uveďte společně s důvodem žádosti do příslušné kolonky formuláře