Již 7 let podporujeme dobročinné organizace

 

Přispíváme dobročinným organizacím

Grantový program Nadace MONETA Clementia funguje od roku 2016 pod hlavičkou MONETA Money Bank. Jeho smyslem je pomoci organizacím, které se zaměřují na pomoc znevýhodněným dětem i dospělým a seniorům. Finanční pomoc z grantu mohou využít také organizace podporující ochranu životního prostředí. Od doby existence programu jsme podpořili již 333 projektů částkou 20,7 milionu korun

Jak podat grantovou žádost

Máte ve své organizaci projekt, který splňuje zaměření našeho grantového programu a chcete ho přihlásit?
Příjem žádostí do grantového programu je od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024.
V případě dotazů nás kontaktujte na grant@clementia.cz

Oslovte zaměstnance MONETA Money Bank

Oslovte kteréhokoliv zaměstnance MONETA Money Bank z Vašeho nejbližšího okolí, například z Vaší bankovní pobočky, představte mu svůj projekt a požádejte ho, aby se stal garantem a zároveň předkladatelem Vašeho projektu. Pro usnadnění podání žádosti využijte připravenou šablonu.

Online formulář

Pokud se navzájem úspěšně domluvíte, vyplní podle připravené šablony naše kolegyně/náš kolega, který se tímto stal Vaším ambasadorem, náš interní online formulář dle Pravidel grantových žádostí Nadace MONETA Clementia.

Přiložte potřebné dokumenty

Připravte krátký průvodní dopis, poslední výroční zprávu a kopii zakládacího dokumentu Vaší organizace (stanovy/zakládací listina), které Váš ambasador přidá ke grantové žádosti prostřednictvím interního online formuláře. Případné přílohy či detailní rozpočet musí být součástí této žádosti.

 

  • O rozhodnutí Správní rady budete informováni do 60 dnů od termínu konání zasedání, tj. ve druhém (nejpozději v červenci téhož roku) a čtvrtém kalendářním čtvrtletí (nejpozději v lednu následujícího roku)
  • Přejeme Vám hodně štěstí v našem grantovém programu