O nadaci

Nadace MONETA Clementia byla založena 1. 4. 2021. V tuto chvíli se věnuje už čtyřem oblastem pomoci.

Od samého začátku pomáhá klientům, kteří se dostali do finančních potíží kvůli těžkým životním okolnostem a nemohou splácet své dluhy vzniklé z úvěrů nebo jiných vztahů s MONETA Money Bank nebo právnickými osobami tvořícími koncern MONETA.

O rok, později, v roce 2022, jsme začali podporovat také znevýhodněné děti z dětských domovů, sociálně slabých rodin a v pěstounské péči, které studují nebo se chystají studovat na odborných učilištích, gymnáziích, středních nebo vysokých školách. Těmto dětem poskytujeme finanční a materiální pomoc pro studium a osobní rozvoj. Například příspěvky na jazykové či odborné kurzy, autoškolu atd.

Dva roky od svého založení se Nadace MONETA Clementia rozrostla o grantový program, který má svou sedmiletou historii v MONETA Money Bank. Jeho smyslem je podpora neziskových organizací zaměřených jak na pomoc znevýhodněným dětem, dospělým a seniorům, tak i na ochranu životního prostředí.

Jsme připravení pomoci také zaměstnancům Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Nadace přispívá v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků nebo v jiných náročných situacích, které v rodinách zaměstnanců nenadále vyvstaly.Adresa nadace:
Nadace MONETA Clementia
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4 - Michle

E-mail: clementia@clementia.cz

Nezávislá správní rada nadace

Monika Kalivodová

senior manažer Collections

Vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze. Před nástupem do MONETA Money Bank působila ve skupinách Santander Consumer, GE Capital a následně International Personal Finance. Její specializací je oblast řízení rizik, a to zejména rizik v oblasti spotřebitelských a malých podnikatelských úvěrů.

Zuzana Prokopcová

ekonomka a auditorka, členka auditního výboru v MONETA Money Bank a společnosti Kofola

Svou profesní kariéru zahájila v mezinárodní poradenské společnosti PwC, poté působila 2 roky v představenstvu Českého Aeroholdingu, a.s. jako finanční ředitelka.
Je certifikovanou členkou Association of Charted Certified Accountants.

Magdalena Souček

do 31. prosince 2021 vedoucí partnerka jedné z největších auditorských, poradenských a daňových společností Ernst & Young v ČR

Je kvalifikovanou statutární auditorkou, členkou Amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA) a Komory auditorů ČR.

Zuzana Filipová

ředitelka Sustainability & Communication

Celou svou kariéru se věnuje oblastem public relations, public affairs a médií. Svou kariéru začínala v 90. letech jako parlamentní zpravodajka v Denním Telegrafu, Lidových novinách a časopisu Týden, později se stala zástupcem mezinárodní televizní stanice CNN pro Českou republiku. Další zkušenosti získala v pozici ředitelky public relations a komunikace na Magistrátu hlavního města Prahy, byla také součástí PR poradního týmu ministra životního prostředí České republiky. Před nástupem do společnosti MONETA Money Bank působila jako public affairs a public relations manažerka v mezinárodní právní a konzultační kanceláři Becker a Poliakoff. Ve společnosti MONETA Money Bank působí od roku 2019.

Klára Escobar

ředitelka Human Resources

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika se zaměřením na personalistiku. Má za sebou osmnáct let zkušeností z HR v různých odvětvích. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 2010. Od ledna 2020 je HR ředitelkou Skupiny MONETA, do které se vrátila po více než třech letech.

Od května 2021 je členkou dozorčí rady MONETA Money Bank zvolenou zaměstnanci.

Klára se aktivně věnuje otázkám diverzity a inkluze jak uvnitř skupiny MONETA, je rovněž zapojena v různých platformách (např. Business pro společnost či #FinŽeny), které pomáhají sdílení best practice a také otevírají další témata diverzity, nejen té genderové.

Dohodou o spolupráci s koncernem společnosti MONETA Money Bank, a.s. se Nadace MONETA Clementia zavazuje k odpuštění dluhů klientů v případech, které budou její správní radou kladně posouzeny, až do výše 50 milionů korun ročně. Nadace tak chce předcházet potenciálním negativním dopadům nesplácených finančních závazků, které vznikly ze sociálně-společenských důvodů.