Nezávislá správní rada nadace

Stanislava Hejnová

ombudsmanka Skupiny MONETA, ředitelka divize Compliance

Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně. Působila postupně ve skupinách HSBC, ČSOB a následně KBC. Její specializací je oblast kapitálového trhu a kolektivního investování s důrazem na ochranu investorů. Mezinárodní zkušenosti získala v pozici Head of Compliance ve společnosti KBC Asset Management NV se sídlem v Belgii, kde také obdržela kvalifikaci Certified Compliance Officer pro Belgii. V roce 2020 byla zařazena do TOP100 nejvlivnějších právníků České republiky.

Monika Kalivodová

senior manažer Debt Recovery Retail and Small Business

Vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze. Před nástupem do MONETA Money Bank působila ve skupinách Santander Consumer, GE Capital a následně International Personal Finance. Její specializací je oblast řízení rizik, a to zejména rizik v oblasti spotřebitelských a malých podnikatelských úvěrů.

Zuzana Prokopcová

ekonomka a auditorka, členka auditního výboru v MONETA Money Bank a společnosti Kofola

Svou profesní kariéru zahájila v mezinárodní poradenské společnosti PwC, poté působila 2 roky v představenstvu Českého Aeroholdingu, a.s. jako finanční ředitelka.
Je certifikovanou členkou Association of Charted Certified Accountants.

Magdalena Souček

do 31. prosince 2021 vedoucí partnerka jedné z největších auditorských, poradenských a daňových společností Ernst & Young v ČR

Je kvalifikovanou statutární auditorkou, členkou Amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA) a Komory auditorů ČR.

Zuzana Filipová

ředitelka Sustainability & Communication

Celou svou kariéru se věnuje oblastem public relations, public affairs a médií. Svou kariéru začínala v 90. letech jako parlamentní zpravodajka v Denním Telegrafu, Lidových novinách a časopisu Týden, později se stala zástupcem mezinárodní televizní stanice CNN pro Českou republiku. Další zkušenosti získala v pozici ředitelky public relations a komunikace na Magistrátu hlavního města Prahy, byla také součástí PR poradního týmu ministra životního prostředí České republiky. Před nástupem do společnosti MONETA Money Bank působila jako public affairs a public relations manažerka v mezinárodní právní a konzultační kanceláři Becker a Poliakoff. Ve společnosti MONETA Money Bank působí od roku 2019.

O nadaci

Cílem Nadace MONETA Clementia je pomoci klientům, kteří se dostali do finančních potíží kvůli těžkým životním okolnostem a nemohou splácet své dluhy vzniklé z úvěrů nebo jiných vztahů s MONETA Money Bank nebo právnickými osobami tvořícími koncern MONETA.

V roce 2022 jsme začali podporovat také děti z dětských domovů, které studují nebo se chystají studovat na odborných učilištích, gymnáziích, středních nebo vysokých školách. Těmto dětem poskytujeme finanční a materiální pomoc pro studium a osobní rozvoj. Například příspěvky na jazykové či odborné kurzy, autoškolu atd.

Dva roky od svého založení se Nadace MONETA Clementia rozrostla o grantový program, který má svou sedmiletou historii v MONETA Money Bank. Jeho smyslem je podpora neziskových organizací zaměřených jak na pomoc znevýhodněným dětem, dospělým a seniorům, tak i na ochranu životního prostředí.

Jsme připravení pomoci také zaměstnancům Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Nadace přispívá v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků nebo v jiných náročných situacích, které v rodinách zaměstnanců nenadále vyvstaly.Adresa nadace:
Nadace MONETA Clementia
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4 - Michle

E-mail: clementia@clementia.cz

Zobrazit na mapě

Dohodou o spolupráci s koncernem společnosti MONETA Money Bank, a.s. se Nadace MONETA Clementia zavazuje k odpuštění dluhů klientů v případech, které budou její správní radou kladně posouzeny, až do výše 50 milionů korun ročně. Nadace tak chce předcházet potenciálním negativním dopadům nesplácených finančních závazků, které vznikly ze sociálně-společenských důvodů.