icon

Nesplňujete nadační podmínky?

Zjistit více

Jak můžeme pomoci?

Popište nám prosím sled událostí, které dostaly Vašeho klienta do těžké finanční situace Čím více přesných informací poskytnete, tím lépe. Pomůže to při posouzení žádosti null
Vaše jméno a příjmení null
Vyberte prosím způsob zastoupení klienta null
Vaše telefonní číslo Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
Váš e-mail null
Jméno a příjmení Vašeho klienta null
RČ Vašeho klienta Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka null
Zdroj pravidelného příjmu klienta null
Uveďte prosím zdroj null
Výše pravidelného čistého příjmu klienta null
Suma všech měsíčních výdajů (bydlení, strava, léky, splátky úvěru a jakékoliv jiné výdaje) null
Jaké závazky má klient vůči skupině MONETA null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku. Pokud se Vám nedaří vyplnit číslo úvěrového účtu / smlouvy, které je podle Vás správně, kontaktujte nás na e-mailu clementia@clementia.cz null
Částka, kterou musí klient doplatit null
Má klient další úvěr?
Má klient další úvěr?
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musí klient doplatit null
Má klient další úvěr?
Má klient další úvěr?
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musí klient doplatit null
Má klient další úvěr?
Má klient další úvěr?
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musí klient doplatit null
Má klient další úvěr?
Má klient další úvěr?
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musí klient doplatit null
Je proti klientovi vedena exekuce?
Je proti klientovi vedena exekuce? null
Je klient v insolvenci nebo podal návrh na její zahájení?
Je klient v insolvenci nebo podal návrh na její zahájení? null
Má klient úvěry i mimo skupinu MONETA?
Má klient úvěry i mimo skupinu MONETA? null
Jaká je výše těchto závazků mimo skupinu MONETA? null
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat.
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. null