icon

Nesplňujete nadační podmínky?

Zjistit více

Jak Vám můžeme pomoci?

Popište nám prosím sled událostí, které Vás dostaly do těžké finanční situace Čím více přesných informací poskytnete, tím lépe. Pomůže to při posouzení Vaší žádosti null
Jméno a příjmení null
Telefon Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
E-mail null
RČ Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka null
Zdroj pravidelného příjmu null
Uveďte prosím zdroj null
Výše pravidelného čistého příjmu null
Suma všech měsíčních výdajů (bydlení, strava, léky, splátky úvěru a jakékoliv jiné výdaje) null
Jaké máte závazky vůči skupině MONETA null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku. Pokud se Vám nedaří vyplnit číslo úvěrového účtu / smlouvy, které je podle Vás správně, kontaktujte nás na e-mailu clementia@clementia.cz null
Částka, kterou musíte doplatit null
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musíte doplatit null
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musíte doplatit null
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musíte doplatit null
Vyberte prosím typ dalšího úvěru null
Číslo úvěrového účtu / smlouvy Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Částka, kterou musíte doplatit null
Je proti Vám vedena exekuce?
Je proti Vám vedena exekuce? null
Jste v insolvenci nebo podal jste návrh na její zahájení?
Jste v insolvenci nebo podal jste návrh na její zahájení? null
Máte úvěry i mimo skupinu MONETA?
Máte úvěry i mimo skupinu MONETA? null
Jaká je výše Vašich závazků mimo skupinu MONETA? null
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat.
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. null