icon

Potřebujete poradit s vyplněním formuláře? Využijte návod na jeho vyplnění nebo nám napište na clementia@clementia.cz

Otevřít návod

Žádost o pomoc pro děti z dětských domovů

Název dětského domova Uveďte úplný název dětského domova null
Sídlo Uveďte úplnou adresu dětského domova null
Kraj Vztahuje se k sídlu dětského domova null
Statutární zástupce Osoba oprávněná jednat za dětský domov null
Telefon Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
E-mail null
Kontaktní zástupce Uveďte kontaktní osobu pro vyřízení žádosti null
Telefon kontaktní osoby Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
E-mail kontaktní osoby null
Jméno a příjmení studenta/ky null
Datum narození studenta/ky null
Název a adresa školy null
Studijní obor null
Ročník studia null
Plánovaný termín ukončení studia null
Konkrétní účel – předmět žádosti Například technické vybavení potřebné ke studiu (notebook s příslušenstvím, mobilní telefon), odborný (např. cukrářský) nebo jazykový kurz, autoškola, finanční podpora – stipendium apod. null
Odkaz na webové stránky konkrétního kurzu Vyplňte pokud stránky existují
Období čerpání nadačního příspěvku (například termín kurzu) null
Částka včetně DPH V případě, že se částka skládá z více položek, uvést rozpad jednotlivých položek – např. částka za autoškolu, částka za správní poplatek, částka za potvrzení od lékaře null
Popis situace a využití nadační podpory Popište situaci studenta/ky a objasněte zejména účel využití nadační podpory null
Očekávaný přínos pro studenta/ku Jakou konkrétní situaci/nedostatek vyřeší nadační podpora, a jak to studentovi/ce pomůže do budoucna null
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat.
Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů o mé životní situaci a údajů o žádosti o poskytnutí pomoci i jejím vyřešení Nadací MONETA Clementia, IČO: 107 30 443, a společnostem koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, MONETA Stavební Spořitelna, a.s. IČO 47115289, MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606), a to za účelem propagace koncernu MONETA, Nadace MONETA Clementia a také za účelem komunikace subjektů v rámci koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia týkající se žádosti o poskytnutí pomoci. Mé osobní údaje budou pro účel vyřízení žádosti o poskytnutí pomoci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení této žádosti o poskytnutí pomoci. Zpracování osobních údajů pro účel propagace koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia zahrnuje zejména zpracování rozhovorů nebo reportáží do médií, zveřejnění mého příběhu na intranetových či internetových stránkách koncernu MONETA a Nadace MONETA Clementia, profilech na sociálních sítích či jiných médiích. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. V případě, že podávám žádost za jinou osobu, dávám tímto pouze souhlas se zpracováním mých osobních údajů nutných pro podání této žádosti, která bude následně doplněna o souhlas osoby, za kterou jednám, společně s další požadovanou dokumentací. Souhlas je udělen na dobu 10 let, je zcela dobrovolný a můžu ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese clementia@clementia.cz. Více o mých právech, právech svěřené osoby a další informace o zpracování osobních údajů najdu na https://clementia.cz/ochrana-dat. null